Dovana Lietuvos karaimams

Kauno aklųjų ir silpnaregių kombinato ansamblis, vadovaujamas Vytauto Brušniaus, atsiuntė dainos įrašą kaip dovaną Lietuvos karaimams Karaimų metų proga. Tai tradicinė karaimų daina „Kybyn”, kurią ansamblis aranžavo ir pritaikė Aleksandro Zajančkausko šiai melodijai parašytus lietuviškus žodžius. Nuoširdžiai dėkojame!

 Trakų miestelis. A. Zajančkauskas..MTS

Dainos tekstas – A.Zajančkausko žodžiai:

Iš saulėto Krymo

Rankoje po ietį

Jojo karaimai 

Vytautui padėti.

Jojo dieną naktį

 Ir žvaigždes skaičiavo,

O kada prijojo

Pilį pabučiavo.

Kur Trakų miestelis

Galvės nubučiuotas,

Juodbruvės mergelės

Ruošia šaunią puotą.

Šimtas kybynėlių

 Ant žarijų kepa,

Šelmis krupnikėlis

 Užima net kvapą.

Sako, karaimai – 

Palikuonys turkų,

Lūžta vaišių stalas

Nuo žalių agurkų.

Traukia mūs jaunimas

Nuostabią dainelę:

Lietuva – ne Krymas,

O gimta šalelė.

Galvės bangos švelnios

Akmenėlį plauna,

Akmenėliai mena

Vytauto kariauną.

Kur Trakų miestelis,

Visas svietas žino –

Juodbruvės mergelės 

Kybynais vaišina.

Traukim dainą, sesės,

Traukim dainą, broliai,

Čia juk galvas guldė

Narsūs mūs senoliai.

Lietuvos žemelę

Gynė jie kaip savo.

Juodą žemę arė

Ir šauniai dainavo.

Iš saulėto Krymo

Rankoje po ietį

Jojo karaimai 

Vytautui padėti.

Įrašykite komentarą