Karaimai Europoje

Pagal etnostatistinio tyrimo duomenis,  1997 metais Lietuvoje gyveno 257 karaimai. Didžiausia jų dalis (138) gyveno Vilniuje. Kiti – Trakuose (65), Panevėžyje (31), Kaune (4). Per paskutinį dešimtmetį šie skaičiai gal kiek ir keitėsi, tačiau bendrame Lietuvos kontekste karaimai tebėra mažiausia etnokonfesinė mažuma. Aktyvų jos visuomeninį gyvenimą atspindi kasmet rengiamos tarptautinės karaimų kalbos stovyklos, vaikų ansamblio ‘Sanduhač’ (‘Lakštingala’) veikla, tarptautiniai renginiai, konferencijos, informacijos sklaidos priemonės (dokumentinis filmas, bendradarbiavimas su užsienio žurnalistais, kt.), įvairaus pobūdžio kiti renginiai.

Lenkijos Respublikoje šiuo metu gyvena 126 karaimai. Iš jų Varšuvoje – 41, Vroclave –  55, Pamario regione 26 žmonės. Kaip žinia, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Ukrainos karaimai priklauso vienai etnokonfesinei grupei. Sudėtingi Europos istorijos procesai lemdavo, kad judančios valstybių sienos skirtingais laikais nustatydavo vis kitokią tose teritorijose gyvenančių karaimų pilietybę. Šiuolaikinėje Lenkijoje veikia kelios karaimiškos organizacijos, leidžiamas žurnalas ‘Awazymyz’, suburtas vaikų kolektyvas ‘Dostlar’ ( ‘Draugai’), rengiamos tarptautinės konferencijos, kt.

Šiandieninėje Ukrainoje gyvena apie 800 karaimų. Pagrindinės jų gyvenamosios vietos yra Kijevas, Vakarų Ukraina (Luckas, Haličas) ir Krymas (Simferopolis, Eupatorija, Feodosija, Bachčisarajus, kiti miestai). Įvairiuose miestuose veikia atskiros geografiškai lokalizuotos karaimų visuomeninės organizacijos, taip pat jų junginiai – asociacijos. Vienas svarbiausių karaimiškų kultūrinių centrų Ukrainoje yra Eupatorija, kurioje veikia kelios kenesos. Ukrainos karaimai leidžia savus informacinius laikraščius, rengia tarptautinius susitikimus, konferencijas, vykdo archeologinius kasinėjimus istorinėse karaimų vietose.

Rusijos federacijoje šiuo metu gyvena apie 500 karaimų. Jie išsibarstę įvairiuose miestuose – Maskvoje, Sankt Peterburge, Charkove, Tuloje, kt. Čia taip pat veikia geografiškai lokalizuotos karaimų visuomeninės organizacijos bei jų asociacijuoti junginiai. Rusijos karaimai leidžia Karaimiškos enciklopedijos versiją, įvairias knygas.

Per kelis pastaruosius šimtmečius Europoje susiformavo nedidelė karaimiškos emigracijos grupė. Didžiausia jos koncentracija (ypatingai XX a. pradžioje) buvo Prancūzijoje. Šiuo metu ten tebegyvena keli jų palikuonys. Naujoji karaimų emigracija nėra gausi – po kelis iš istorinių vietų išvykusius asmenis ar šeimas galime sutikti JAV, Estijoje, Didžiojoje Britanijoje.