Apie mus

Šiuo metu Lietuvoje veikia dvi Lietuvos karaimų visuomeninės organizacijos, turinčios juridinių asmenų statusą, jungiančios visus Lietuvos karaimus:

  1. Lietuvos karaimų religinė bendruomenė – viena iš valstybės pripažintų devynių tradicinių religinių bendruomenių, nuo XIV amžiaus pabaigos Lietuvoje egzistavusios karaimų religinės bendruomenės teisių perėmėja. Jos valdymo struktūrą sudaro Visuotinis bendruomenės susirinkimas, Dvasinė valdyba ir Bendruomenės taryba. Bendruomenės pirmininkas tradiciškai yra Aukščiausiasis dvasininkas. Bendruomenė yra savarankiška ir nepriklausanti nuo kitų šalių dvasinės ir pasaulietinės valdžios.
  2. Lietuvos karaimų kultūros bendrija – veikianti Lietuvoje nuo 1988 metų. Jos valdymo struktūrą sudaro Visuotinis narių susirinkimas ir jo renkama Taryba, kuri iš savo narių išsirenka Pirmininką.

Abi šios organizacijos nėra komercinės, jų nariai nemoka nario mokesčių. Materialiai bendrijos savęs neišlaiko, dažniausiai yra remiamos Valstybės, kitų rėmėjų, kartais narių aukomis.