EN LT

APIE MUS

Šiuo metu Lietuvoje veikia dvi Lietuvos karaimų visuomeninės organizacijos, turinĨios juridinių asmenų statusą, jungianĨios visus Lietuvos karaimus:

  1. Lietuvos karaimų religinė bendruomenė - viena i? valstybės pripažintų devynių tradicinių religinių bendruomenių, nuo XIV amžiaus pabaigos Lietuvoje egzistavusios karaimų religinės bendruomenės teisių perėmėja. Jos valdymo struktūrą sudaro Visuotinis bendruomenės susirinkimas, Dvasinė valdyba ir Bendruomenės taryba. Bendruomenės pirmininkas tradici?kai yra Auk?Ĩiausiasis dvasininkas. Bendruomenė yra savaranki?ka ir nepriklausanti nuo kitų ?alių dvasinės ir pasaulietinės valdžios.
  2. Lietuvos karaimų kultūros bendrija - veikianti Lietuvoje nuo 1988 metų. Jos valdymo struktūrą sudaro Visuotinis narių susirinkimas ir jo renkama Taryba, kuri i? savo narių i?sirenka Pirmininką. Nuo 1998 m. LKKB pirmininke yra Karina FirkaviĨiūtė.

Kontaktinis el.pa?to adresas: karaim@karaim.eu

Abi ?ios organizacijos nėra komercinės, jų nariai nemoka nario mokesĨių. Materialiai Bendrijos savęs nei?laiko, dažniausiai yra remiamos Valstybės, kitų rėmėjų, kartais narių aukomis.

Tinklapio informacija atnaujinta 2016 metais.

 
© Lietuvos karaimų kultūros bendrija, 2016