KARAIMŲ KULTŪROS IR ISTORIJOS KELIAS VILNIUJE

SU KARAIMAIS VILNIUJE SUSIJĘ OBJEKTAI

 

Karaimai, savo mažumu ir išlikusia kultūrine patirtimi ypatinga tautinė bendrija, daugiakultūriniame Vilniaus mieste, deja, yra beveik nematomi. Gal net yra manančių, kad su karaimais yra susijusi tik Trakų istorija, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Šiame kol kas virtualiame pažintiniame maršrute „Karaimų kultūros kelias Vilniuje“ [‘Vilnius ir karaimai’] bus iš dalies  parodytos  tos miesto vietos, kurios vienaip ar kitaip susijusios su  Vilniuje gyvenusių ir gyvenančių karaimų, sudarančių neatsiejamą visos Lietuvos  kultūros ir istorijos dalį,  gyvenimu ir darbais.

Nors karaimų Vilniuje ir apskritai Lietuvoje gyveno ir tebegyvena nedaug, bet vis vien parodyti kiekvieno žmogaus gyvenamąją vietą ir aprašyti jo gyvenimą nėra įmanoma. Todėl šiam maršrutui atrinktos tik reikšmingiausios vietos ir tie žmonės, kurių darbai įvairiu istoriniu laikotarpiu yra ženkliai prisidėję prie Vilniaus miesto ir jo gyventojų socialinės, ekonominės bei kultūrinės plėtros. Ties kiekviena vieta, susijusia su Vilniaus miesto karaimų gyvenimu,  pateikiamas  trumpas jos aprašymas ir nurodytos sąsajos su Vilniaus miesto istorija bei karaimų  veikla.

Pasivaikščiojimas  po karaimišką Vilnių skirtas įvairaus amžiaus ir socialinio statuso miesto gyventojams ir svečiams ir turėtų trukti apytiksliai dvi valandas.

 

Eiti į maršruto žemėlapį

 

 

KARAIMAI ir VILNIUS