Pristatymas Baku

Spalio 28 d. Baku mieste (Azerbaidžanas) buvo surengta konferencija ir parodos atidarymas „Lietuvos karaimai“, skirti Karaimų metams paminėti. Renginį organizavo Lietuvos Respublikos ambasada Azerbaidžane ir Baku įsikūręs Tarptautinis tiurkų tautų kultūros ir paveldo fondas. Renginio dalyviai – šio Fondo tarybos nariai, įvairių tiurkiškų valstybių Azerbaidžane atstovai, oficialūs asmenys, ambasadoriai.

Fondo vadovė p. Gunay Afandiyeva, atidarydama konferenciją, paminėjo, kad tiurkų tautų migracija į įvairias valstybes ir jų įsikūrimas jose priklausė nuo istorinių sąlygų. Šiuo metu tiurkų tautų susižinojimui įvairiose šalyse ir jų glaudesniam bendradarbiavimui yra kreipiamas nemažas dėmesys pasaulio mastu. Tai yra ir šio Fondo uždavinys.

Pernai Fondas kartu su LR ambasada Baku minėjo Lietuvos totorių metus. Šiemet dėmesys skiriamas karaimams. LR ambasadorius Azerbaidžane p.Egidijus Navikas padėkojo Fondui už vaisingą bendradarbiavimą pristatant tiurkų kultūras, įgyvendinant jau ne vieną projektą kartu.

LKKB pirmininkė Karina Firkavičiūtė padarė pranešimą ir pristatė Lietuvos karaimų istoriją, kultūros ypatybes, kalbą bei ypatinguosius šiandienos iššūkius, su kuriais susiduria ypač mažos tautos.

Po to buvo atidaryta paroda apie Lietuvos karaimus, kurią parengė Trakų istorijos muziejus (su LKKB ir LR ambasados Azerbaidžane pagalba). Paroda eksponuojama anglų ir azerų kalbomis. Oficialias kalbas pakeitė nedidelis koncertas – Augusta Firkovič padainavo kelias tradicines karaimų dainas, originalias ir aranžuotas. Fortepijono palydėjimą joms sukūrė ir atliko pianistas Rytas Lingė.

Šių metų pavasarį Baku įvyko ir kitas renginys, skirtas karaimams – oficialaus valstybės vizito metu Lietuvos Prezidento žmona, p.D.Nausėdienė atidarė kitą parodą apie karaimus (išleistas ir jos bukletas) bei padovanojo fondui karaimų tautinių rūbų komplektą. Dabar jis buvo eksponuojamas šalia kitų tiurkų tautų kostiumų.

Įrašykite komentarą