Patvirtinta Karaimų metų 2022 programa

2021 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos vyriausybė patvirtino Karaimų metų 2022 minėjimo programą. Ją parengė Lietuvos karaimų bendruomenė kartu su programoje dalyvaujančiomis institucijomis. Tautinių mažumų departamentas ir Kultūros ministerija koordinavo programos kūrimo ir jos tvirtinimo procesus.

Apie programos priėmimą Kultūros ministerija išplatino pranešimą spaudai, kurį galima rasti nuspaudus šią nuorodą: https://bit.ly/3pHXUsc

Teisės aktų informacinėje sistemoje jau paskelbtas ir įsigaliojo Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos karaimų metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8ba047c437dd11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=14c22293-e9b1-49a7-a2fd-2512fc7a1894