Pirmasis išlikęs aktas, nustatantis teisinę karaimų padėtį Lietuvoje

Pirmasis išlikęs aktas, nustatantis  teisinę karaimų padėtį Lietuvoje, yra valdovo Kazimiero Jogailaičio 1441m.  kovo 27 d. privilegija, suteikianti Trakų karaimų bendruomenei tokią pat Magdeburgo teisę, kokią jau buvo gavę Vilniaus, Trakų ir Kauno miestai. Tai buvo svarbus bendruomenės teisinę, administracinę ir ekonominę savivaldą  reguliuojantis dokumentas, kurio galiojimą tolesni Lietuvos valdovai pratęsdavo. Jis galiojo iki trečiojo Abiejų tautų respublikos padalinimo 1795 m.

The event is finished.

Įrašykite komentarą