Bibliography

Kai kurie pirminiai šaltiniai / Selected primary sources

 • Karaimsko-russko-polskij slovar. 1974. [Karaim-russian-polish dictionary]. Moskva.
 • Karaj jyrlary. 1989. [Karaim poetry anthology]. Compiled by M.Firkovičius. Vilnius.
 • Firkavičiūtė K. 1992. Iš karaimų apeiginės tautosakos [Some examples of the Karaim ritual folklore, songs with notes, lyrics in Karaim and Lith.] // Tautosakos darbai, 1(8). Vilnius.
 • Karaj koltchalary. 1993. [Collection of occasional prayers]. Compiled by M.Firkovičius. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
 • David bijnin machtav čozmachlary. 1994. [Psalms]. Ed.by M.Firkovičius. Vilnius: Danielius.
 • Firkovičius M. 1996. Mien karajče ürianiam [practical teach-yourself book of Karaim language, with an article in Lith., English and Russian by R.Venckutė “On the Karaim language and its usage”]. Vilnius.
 • Čypčychlej učma Trochka. Į Trakus paukščiu plasnosiu. 1997. [I Will Fly to Trakai Like a Bird. Bylingual anthology of the poetry of Lithuanian Karaims in Karaim and Lithuanian, foreword in Lith. and English]. Ed. by K.Firkavičiūtė. Vilnius.
 • Rannalla päärynäpuu. Liettuan karaiimien runoutta 1998. [Poetry of Lithuanian Karaims in Finnish, with introduction]. Ed. By K.Hopeavuori, T.Harviainen, K.Nieminen. Helsinki.
 • Karaj dinliliarnin jalbarmach jergialiari. 1998. 1 bitik. [Karaim liturgical prayer book, book 1, for the prayers in the Kenesa]. Compiled and arranged by the chairman of Karaim religious community in Lithuania, the Senior Priest Mykolas Firkovičius. Vilnius: Baltos lankos.
 • Karaj dinliliarnin jalbarmach jergialiari. 1999. 2 bitik. [Karaim prayer book, book 2, for the use in the rituals of the community]. Compiled and arranged by the chairman of Karaim religious community in Lithuania, the Senior Priest Mykolas Firkovičius. Vilnius: Baltos lankos.
 • Karaj kalendary. Karaim calendar 2001-2051. 2001. Eds. K. Firkaviciute, V. Maskevic. Vilnius: Topforma. 
 • Kobeckaite H. 2011. Rozmówki polsko-karaimsko-litewskie [Polish-Karaim-Lithuanian conversations]. Wroclaw. 
 • Kobeckaite H. 2011. Lietuvių–karaimų–rusų pasikalbėjimai. [Lithuanian-Karaim-Russian conversations].Vilnius.
 • ‘Karaim idioms’. Ed. By H.Kobeckaite. 2012. In E.Piirainen. Widespread idioms in Europe and Beyond, Peter Lang.
 • Russko-karaimskij slovar (Russian-Karaim dictionary). Compiled by M. Lavrinovič. Trakai, 2012.
 • Urzeszeni Orientem [Enchanted by Orient]. Letters of prof. A.Zajączkowski to prof. T.Kowalski. 2013. Ed. by T.Majda. Warsaw University.
 • Almanach Karaimski. 2013. Vol.2. Bitik, Wroclaw.

Rinktinė literatūra / Selected secondary sources

 • Kowalski T. 1929. Karaimische Texte im Dialekt von Troki. Krakow.
 • Zajączkowski A. 1961. Karaims in Poland. Warszawa.
 • Musajev K. 1964. Grammatika karaimskogo jazyka. Moskva.
 • Baskakov N.1969. Vvedenije v izučenije tiurkskich jazykov. Moskva.
 • Raudeliūnas A., Firkovičius R. 1975. ‘Teisinė karaimų padėtis Lietuvoje’ In ‘Socialistinė teisė’, Nr.4.
 • Szyszman S. 1980. Le Karaisme. Ses doctrines et son histoire. Lausanne.
 • Karaimi. 1987. Pienięznienskie spotkania z religiami. Pienięzno.
 • Kraštas ir žmonės 1988. Vilnius.
 • Baliulis A., Mikulionis S., Miškinis A. 1991. Trakų miestas ir pilys. Vilnius.
 • Firkovičius R. 1991. ‘Lietuvos karaimų rankraščiai’ In Orientas, 1. Vilnius.
 • Karaimy. 1993. Karaimskij biografičeskij slovar (ot konca VIII v. do 1960). Moskva.
 • Kuzgun S. 1993. Hazar ve Karay türkleri. Ankara.
 • Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje. 1994. Ed.by H.Kobeckaitė, T.Bairašauskaitė. Vilnius.
 • Dubinski A. 1994. Caraimica. Warszawa.
 • Kobeckaitė H. 1996. ‘Lietuvos karaimų spauda’ In Žurnalisto žinynas. Vol.2. Ed.by V.Užtupas. Vilnius.
 • Kobeckaitė H. 1997. Lietuvos karaimai. Vilnius: Baltos lankos.
 • Karaimai Lietuvoje. 1997. Vilnius: Statistikos departamentas.
 • Günay U., Güngor H. 1998. Türk din tarihi. Istanbul.
 • Öner M. 1998. Bugünkü kipcak türkcesi. Ankara.
 • Gudavičius E. 1999. Lietuvos istorija. Vilnius.
 • Firkavičiūtė K. 2001. ‘Lietuvos karaimai In Lietuvos tautinės mažumos’. Kultūros paveldas, red. G. Potašenko, K. Firkavičiūtė, P. Lavrinec, I. Lempertas, Vilnius: Kronta.
 • Seraya Szapszal’s Karaim Collection.2003. Vilnius: National Museum of Lithuania.
 • Kobeckaite H. 2006. “Dvasininkų vaidmuo karaimų tautinio tapatumo išsaugojimui”,  In „Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900-1945“ . Vilnius: LLTI.
 • Kocaoglu T., Firkovičius M.2006. Karay, The Trakai dialect. Lincom Europa.
 • Firkavičiūtė K. Karaimų tikyba. 2007. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Švietimo plėtotės centras, Vilnius: Sapnų sala, 2007. P. 82-89, 445-454.
 • (pradinis ugdymas / primary education)
 • (pagrindinis ugdymas / basic education)
 • Kobeckaite H. 2008. “Karaimų literatūros ir istorijos mylėtojų draugijos veikla 1932–1939”. In  „Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė 1900-1945’. Vilnius: LLTI.
 • Orientas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai. 2008. Ed. by Kobeckaite H., Bairašauskaite T., Miškinienė G. Vilnius: VU leidykla.
 • Pilecki Sz. 2009. Dziennik z lat 1939-1945. Wroclaw: Bitik.
 • Hadži Seraja Chan  Šapšalas, pasišventęs tautai ir mokslui. 2011. Ed. by Kobeckaite H., Poviliūnas V., Senulienė I., Zagreckaitė A. Trakai: Trakų istorijos muziejus.
 • Avaldan kieliasigia. Iz daliokogo prošlogo v buduščeje. 2011. Ed. by M. Lavrinovič. Trakai.
 • Kobeckaite H. 2011. Kratkij očerk o karaimach v Litvie. Vilnius.
 • Firkavičiūtė K. Karaimų tikyba. 2011. In Vidurinio ugdymo bendrosios programos. Vilnius, 2009.
 • Karaimi 2012. Pod red. Beata Machul-Telus. Warszawa: Wydawnictwo sejmowe.

Taip pat / See also:

 • straipsniai knygoje / articles by H.Jankowski, Z.Olach, H.Kobeckaite, K.Firkaviciute on Karaim topics in Turcology and Linguistics. Hacettepe Universitesi (2014). Eva Agnes Csato Festschrift.
 • mokslo rubrikoje nurodyti darbai / section ‘Research’ on this site and publications on Karaims by Eva Csato Johanson, Tapani Harviainen, Michal Nemeth, Zsuzsanna Olach, Riikka Tuori
 • straipsnių serijos savaitraštyje “Trakų žemė” / series of articles on Karaims in Trakai weekly “Trakų žemė”, 2009-2014