Karaims folk ensemble “Birlik”

Karaimų vaikų ansamblis BIRLIK, atstovaujantis Lietuvos karaimų bendruomenę, susibūrė 2010 metais. Tuomet aštuonių- vienuolikos  metų vaikai pradėjo žengti pirmus tautinių šokių žingsnius. Dabar šie jau paaugę jaunuoliai drąsiai ir labai grakščiai sukasi scenoje. Per visus tuos metus jie buvo kartu, mokėsi pažinti savo tautos kultūrą ir istoriją, ją pajausti per judesį, garsą, žodį.

Lietuvos karaimai yra tiurkiška etninė mažuma. Visapusiškai integravęsi į daugiakultūrį Lietuvos gyvenimą, karaimai visgi siekia išsaugoti  savo išlikusį kalbinį, kultūrinį, religinį savitumą. BIRLIK veikla taip pat skirta karaimų kultūros aktualinimui bei propagavimui. Aktyvus ansamblio dalyvių santykis su jų gimtuoju paveldu padeda tiek jiems, tiek ir visai bendruomenei puoselėti pilnavertę, savo šaknų pažinimu pagrįstą modernią ateitį.

Ansamblis jau yra dalyvavęs daugelyje tarptautinių renginių įvairiuose Lietuvos ir Lenkijos miestuose, filmavęsis Lietuvos, Lenkijos, Turkijos televizijos laidoms, šokęs sekmadieninių mokyklų ir kultūros tiltų festivaliuose.

Ansamblio choreografė Katerina Voropaj, vadovės – Ina Lavrinovič ir Ana Maleckaitė.