Ekskursija į Panevėžį

Spalio 29 d. įvyko ekskursija į Panevėžį, kur Panevėžio karaimai bei šio krašto išeiviai, bibliotekos atstovai pasakojo apie savo gimtas vietas ir ten gyvenusius ar tebegyvenančius karaimus.

Įrašykite komentarą