2017

Karaimų kalbos ir kultūros stovykla, skirta 620-ečiui paminėti Lietuvos karaimų bendruomenė 2017 m. mini 620 metų karaimų gyvenimo Lietuvoje jubiliejų. Pagrindinis šiai sukakčiai skirtas bendruomenės renginys – 15-oji, irgi jubiliejinė, tarptautinė Karaimų kalbos ir kultūros stovykla. Ji vyko Trakuose liepos 14–21 dienomis. Stovykla turi svarbią ir pastovią idėją – mokyti karaimų kalbos ir naujais būdais…