2015

2015 m. liepos 29 d. pristatyta Simono Firkovičiaus kūrybos rinktinė. Kurban – grižimas prie šaknų. Apie 2015 m. Karaimų kalbos stovyklą. 2015 m. antrą pusmetį Lietuvos karaimų kultūros bendrija gavo paramą iš Tautinių mažumų departamento internetinės svetainės atnaujinimui. Atlikti techniniai svetainės atnaujinimo darbai, sukurta ir atskira paskyra karaimų ansambliui „Birlik”. Galėsime lengviau ir įdomiau dalintis informacija.…